Prihlásiť sa

Komunikácia

Komunikačné zručnosti: Ako komunikovať dobre a efektívne

0( 1 RECENZIA )
 3
Price Options +

Písomná a mailová komunikácia

0( 1 RECENZIA )
 4
Price Options +

Neverbálna komunikácia

5(  RECENZIA )
 4
Price Options +