Prihlásiť sa

To, že vieme hovoriť, ešte neznamená, že vieme aj komunikovať. Často krát sa v komunikácii dopúšťame prehmatov, ktoré potom vedú k nedorozumeniam alebo konfliktom. Navyše, nie vždy nám komunikácia funguje. Nedarí sa nám druhú stranu presvedčiť, motivovať alebo primäť k zmene správania (veľmi často to vidíme napr. v komunikácii detí s rodičmi)

A pri tom by stačilo tak málo. Riadiť sa základnými pravidlami komunikácie. Medzi tieto pravidlá patrí napríklad aktivne počúvanie, empatia, kladenie otvorených otázok, zbavenie sa domnienok a hypotéz.
Všetky tieto jednoduché princípy a pravidlá nám potom umožňujú pozdvihnúť našu komunikáciu na vyššiu úroveň

V tomto viac, ako hodinovom video minikurze, vás prevediem základmi komunikačných zručností. Dozviete sa, čo je to komunikačný proces, z čoho pozostáva, ako je to s neverbálnou komunikáciou a mnoho ďalšieho.

Osnova kurzu

Úvod do kurzu Ako komunikovať dobre a efektívne ZADARMO 00:00:00
Základy komunikačného procesu 00:10:00
Aktívne počúvanie 00:00:00
Empatia a 3 podmienky zmeny osobnosti 00:10:00
Parafrázovanie 00:10:00
Zdržanie sa posudzovania 00:10:00
Počúvanie telom 00:10:00
Kladenie otázok 00:10:00
Zatvorené a otvorené otázky 00:00:00
Alternatívne otázky 00:00:00
Neverbálna komunikácia 00:00:00
Očný kontakt 00:00:00
Prvý dojem a podanie ruky 00:00:00
Gestikulácia 00:00:00
Posturika a kinezika 00:00:00
Informačné šumy 00:00:00
Fyziologická úroveň info šumov 00:00:00
Jazyková úroveň info šumov 00:00:00
Významová úroveň info šumov 00:00:00

Prečo študovať

To, že si sa naučil rozprávať v materskej škôlke, tak to ešte neznamená, že vieš komunikovať. Dnešná doba si vyžaduje už niečo viac ako len prostú komunikáciu. Dostávame sa do komplikovaných vzťahových situácií, ktoré si vyžadujú pokročilé komunikačné zručnosti. V tomto kurze dostaneš základné nástroje, ktoré ti pomôžu tvoje komunikačné zručnosti posúvať na vyšší level.

Čo získaš

  • certifikát o absolvovaní
  • možnosť konzultovať obsah kurzu s ostatnými, prípade s lektorom kurzu
CHCEM TENTO KURZ
  • 69,90 
  • 10 roky, 1 mesiac
9 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
91
Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
129
Aká téma vás zaujíma?