• Žiadne produkty v košíku.

55% našej komunikácie sa odohráva prostredníctvom neverbálnych prejavov. Znamená to, že skôr než, niečo poviete pred svojim publikom, tak už o vás niečo vedia a urobili si o vás nejaký názor, vytvorili si prvý dojem. Tento prvý dojem už bude veľmi ťažké zmeniť, nebudete mať druhú šancu a preto je dôležité aby prvý dojem, ktorý vytvoríte, bol naozaj dobrý.

Neverbálna komunikácia je mocný nástroj v rukách toho, kto ho vie používať. Umožňuje vám nazrieť do myslenia ľudí, do ich postojov, pokiaľ viete mimiku a gestá správne interpretovať. Na druhej strane vám zvládnutie vašej neverbálnej komunikácie pomôže byť viac presvedčivý, viac dôveryhodný, viac autentický. Tento video kurz vám ponúka zopár pohľadov na neverbálnu komunikáciu pri prezentovaní a prednášaní.

Osnova kurzu

Úvod do kurzu Neverbálna komunikácia v prezentácii FREE 00:00:00
Ako pracovať s neverbálnou komunikáciou skupiny 00:00:00
Očný kontakt 00:00:00
Gestikulácia 00:00:00
Posturika 00:00:00
Pohyb tela v priestore 00:00:00
Mimika 00:00:00
Haptika 00:00:00
  • Price Options +
  • 10 years, 1 month
1 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
    111
    Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
    155
    Aká téma vás zaujíma?