Prihlásiť sa

55% našej komunikácie sa odohráva prostredníctvom neverbálnych prejavov. Znamená to, že skôr než, niečo poviete pred svojim publikom, tak už o vás niečo vedia a urobili si o vás nejaký názor, vytvorili si prvý dojem. Tento prvý dojem už bude veľmi ťažké zmeniť, nebudete mať druhú šancu a preto je dôležité aby prvý dojem, ktorý vytvoríte, bol naozaj dobrý.

Neverbálna komunikácia je mocný nástroj v rukách toho, kto ho vie používať. Umožňuje vám nazrieť do myslenia ľudí, do ich postojov, pokiaľ viete mimiku a gestá správne interpretovať. Na druhej strane vám zvládnutie vašej neverbálnej komunikácie pomôže byť viac presvedčivý, viac dôveryhodný, viac autentický. Táto prednáška vám ponúka zopár pohľadov na neverbálnu komunikáciu pri prezentovaní a prednášaní.

Osnova kurzu

1. Neverbálna komunikácia a etika neverbálnej komunikácie ZADARMO 00:00:00
2. Najjednoduchší spôsob, ako pracovať s neverbálnou komunikáciou skupiny 00:00:00
3. Neverbálna komunikácia: Gestikulácia 00:00:00
4. Neverbálna komunikácia: Haptika a posturika počas prezentácie 00:00:00

Prečo študovať

Pri prezentovaní to nie je len o tom, čo hovoríš a aký si odborník na danú tému, ale aj o tom, ako pri tom vyzeráš. Nie je to len o tom, aký outfit máš, ale aj o tom, čo robia tvoje ruky, nohy. Aký výraz má tvoja tvár. Aký očný kontakt máš s publikom a ako s nimi cez svoje telo interaguješ. A taktiež je to aj o tom, čo robia a ako sa tvária ľudia, ktorí ťa počúvajú a čo ty s tým urobíš. O základných prvkoch neverbálnej komunikácie v prezentácii sa dozvieš v tejto nahrávke verejnej prednášky.

Čo získaš

  • 40 minút video záznamu
  • certifikát o absolvovaní kurzu
  • možnosť osobnej konzultácie s autorom
CHCEM TENTO KURZ
  • Price Options +
  • 10 roky, 1 mesiac
1 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI