• Žiadne produkty v košíku.

Lektorské minimum je video kurzom, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovať ti základné informácie a pojmy, ktoré sú potrebné na to, aby si boli schopný realizovať základné formy vzdelávania pre dospelých.

Pokiaľ si niekedy uvažoval nad tým, že by si sa postavil pred publikum a prednášal, ale mal si málo informácií o tom, ako to urobiť a ako postupovať, tak potom kurz Lektorské minimum je určený práve pre teba.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený osobám so záujmom pôsobiť ako lektor alebo školiteľ vo vzdelávacích/edukačných programoch a projektoch, začínajúcim lektorom a osobám, ktoré chcú zlepšiť svoj prejav a rozvíjať zručnosti pri verejných vystúpeniach a prezentáciách.

V tomto kurze ti odovzdám svoje viac, ako 25 ročné skúsenosti zo vzdelávania dospelých.

Všetky témy a oblasti sú zamerané prakticky a pragmaticky. Všetky kroky, techniky a postupy, ktoré popisujem, vychádzajú z konkrétnych prípadov a situácií s ktorými som na svojich kurzoch, seminároch a workshopoch stretol. Nehovorím o teórii, hovorím o zažitej a prežitej praxi!

V KURZE SA DOZVIEŠ

 • čo je vzdelávanie dospelých a akú má pozíciu v súčasnom svete,
 • základné prvky a princípy úspešného vzdelávania,
 • začiatok vzdelávacieho procesu-identifikácia vzdelávacej potreby,
 • definovanie výsledku vzdelávacej aktivity,
 • nástroje vyhodnocovania vzdelávacej aktivity,
 • moderné vzdelávacie nástroje a technika,
 • kľúčové zásady dobrej prezentácie pre dospelých,
 • zásady dobrej komunikácie pri vzdelávacích aktivitách,
 • štruktúrovanie vzdelávacej aktivity,
 • ako urobiť program vzdelávacej aktivity,
 • formy vzdelávacej aktivity,
 • vyhodnotenie vzdelávacej aktivity a návrh následných krokov,
 • ako pracovať s negatívne naladenou skupinou,
 • ako vytvoriť dobrú atmosféru na školení.

Osnova kurzu

No curriculum found !
 • COMING SOON
 • 10 years, 1 month
1 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
  111
  Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
  158
  Aká téma vás zaujíma?