Prihlásiť sa

Čo všetko je nevyhnuté, aby dobrý kouč vedel?

Schopnosť empatie, aktívneho počúvania a predovšetkým správne kladenie otázok. To je len niekoľko zo základných zručností, ktoré by ste mali mať, ak uvažujete, že sa budete venovať koučingu. Aké sú tie ostatné sa dozviete na tejto nahrávke.

Ak poznáte základné zručnosti kouča aj ako klienti, viete potom povedať, či je váš kouč na úrovni, alebo sa len na kouča hrá.

Audio nahrávka v rozsahu cca 60 minút, vám sprostredkuje rozprávanie kouča a lektora Martina Prodaja o nevyhnutých osobnostných predpokladoch pre výkon koučovskej profesie. Ale tieto vlastnosti nie sú dôležité len pri koučingu, svoje uplatnenie nájdu všade tam, kde dochádza ku komunikácii. Preto z nahrávky budú mať profit aj napr. manažéri alebo vedúci pracovníci, ktorí si kladú otázku, ako správne komunikovať so svojimi podriadenými.

Osnova kurzu

No curriculum found !

Prečo študovať

Čo získaš

CHCEM TENTO KURZ
  • 39,90 
  • 10 roky, 1 mesiac
ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
    106
    Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
    145
    Aká téma vás zaujíma?