• Žiadne produkty v košíku.

Hodnotiaci rozhovor je súčasťou manažérovej práce. Dáva mu možnosť získať, ale aj poskytnúť veľmi cennú spätnú väzbu. Proces hodnotiaceho rozhovoru však v sebe skrýva mnoho nástrah a úskalí. V tejto prezentácii vám pomôžeme sa im vyhnúť.

V KURZE SA DOZVIETE

  • význam hodnotiaceho rozhovoru v rozvoji zamestnancov,
  • ako sa pripraviť na hodnotiaci rozhovor,
  • vytvorenie vhodného prostredia na hodnotiaci rozhovor,
  • komunikačné zásady v hodnotiacom rozhovore,
  • zásady poskytovania spätnej väzby,
  • vytvorenie rozvojového plánu

Verím, že v tejto prezentácii si nájdete všetko preto aby ste sa vedeli pripraviť na váš najbližší hodnotiaci rozhovor.

Osnova kurzu

1. Cieľ a zmysel hodnotiaceho rozhovoru FREE 00:10:00
2. Význam a cieľ hodnotiaceho rozhovoru 00:10:00
3. Na čo nám je hodnotenie z pohľadu manažéra 00:10:00
4. Na čo je hodnotiaci rozhovor z pohľadu zamestnanca 00:10:00
5. Ciele hodnotenia FREE 00:10:00
6. Hodnotenie výkonu 00:10:00
7. Príprava na hodnotenie 00:10:00
8. Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru 00:10:00
9. Príprava na hodnotiaci rozhovor II. 00:10:00
10. Realizácia hodnotiaceho rozhovoru 00:10:00
11. Spätná väzba 00:10:00
12. Akčný plán a SMART ciele 00:10:00
13. Kontrola 00:10:00
Prezentácia na stiahnutie 00:00:00
  • Price Options +
  • 10 years, 1 month
6 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
111
Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
158
Aká téma vás zaujíma?