• Žiadne produkty v košíku.

SWOT analýza patrí medzí základné koncepcie a strategické nástroje, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v riadení firmy alebo podniku. SWOT analýza, pokiaľ je dobre urobená, tak nám môže pomôcť správne identifikovať nielen naše silné stránky, alebo umožní nám podrobne sa pozrieť na to čo sú firemné slabé stránky.

Avšak tento koncept nemá len diagnostický charakter. Jeho obrovskou výhodou je, že pri dobrom spracovaní nám vie poskytnúť veľmi presný a konkrétny akčný plán, kde vieme nájsť podrobné kroky, ktoré je vo firme potrebnú urobiť, aby sme sa mohli ako spoločnosť ďalej rozvíjať.

Navyše môžeme SWOT analýzu použiť nielen na úrovni firmy ale aj na úrovni oddelenia a rovnako tak aj na úrovni jednotlivca. A na každej úrovni nám swotka vie poskytnúť nesmierne cenné vhľady do našich silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození.

Ultimátnym use caseom je použitie SWOT analýzy na diagnostiku konkurencie alebo prípravu stratégie na obchodné vyjednávanie.

O tom všetko je náš video kurz, kde vás zoznámime s konkrétnym  použitím jedného z najznámejších biznis konceptov.

Osnova kurzu

Úvod do kurzu FREE 00:00:00
Čo je SWOT analýza FREE 00:00:00
Kedy je možné SWOT analýzu použiť? 00:00:00
Základy konceptu
S-silné stránky 00:00:00
W-slabé stránky 00:00:00
O-príležitosti 00:00:00
T-ohrozenia 00:00:00
Prax
Ako SWOT funguje 00:00:00
Prípadová štúdia: Založenie pizzerie 00:00:00
Záver 00:00:00

Hodnotenie kurzu

N.A

hodnotenia
  • 5 *0
  • 4 *0
  • 3 *0
  • 2 *0
  • 1 *0

Nieje žiadne hodnotenie pre tento kurz

  • Original price was: 29,90 €.Current price is: 19,00 €.
  • UNLIMITED ACCESS
3 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
111
Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
158
Aká téma vás zaujíma?