Prihlásiť sa

Motivácia, zvlášť v manažérskom svete, sa prirovnáva k hľadaniu svätého grálu. Všetci to robia, všetci sa snažia, ale ešte sa to nikdy nikomu nepodarilo. Možno sa na motiváciu pozeráme zle. Nemalo by to byť niečo, čo treba dodať alebo zariadiť, aby ľudia pracovali viac alebo lepšie.

Možno by motivácia mala byť skôr niečo, prečo by sa mali len vytvoriť podmienky aby nastala, ale priamo s ňou by nemal manažér vôbec pracovať. Malo by to byť niečo, čo vychádza zvnútra človeka. Niečo, čo je mu vlastné, a čo nemusí riešiť externý element cez motivačné faktory.

A práve toto nové nazeranie na motiváciu, môže, paradoxne, pomôcť dosahovať nové, lepšie výsledky v biznise a podnikaní.

Osnova kurzu

1. Úvod a cieľ kurzu ZADARMO 00:00:00
2. Maslowova pyramída potrieb: Základný koncept 00:00:00
3. Použitie Maslowovej pyramídy v riadení 00:00:00
4. Herzbergova dvojfaktorová teória motivácie 00:00:00
5. Diagnostika motivácie zamestnanca 00:00:00
6. Koncepty meniace pohľad na motiváciu súčasného zamestnanca 00:00:00
7. Motivácia pre 21. storočie ZADARMO 00:00:00
8. Kľúčové faktory modernej motivácie 00:00:00

Prečo študovať

  • Ak chcete pochopiť, aké motívy sa skrývajú za jednaním ľudí, potom je pre teba poznanie ich motívov kľúčové.
  • Nový pohľad na motiváciu vám môže pomôcť zmeniť vaše stratégie manažérskeho vedenia

Čo získaš

  • 8 lekcí a takmer hodina video záznamu
  • certifikát o absolvovaní
  • možnosť konzultácie s lektorom
CHCEM TENTO KURZ
  • 19,90 
  • 10 roky, 1 mesiac
1 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
91
Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
129
Aká téma vás zaujíma?