• Žiadne produkty v košíku.

Každý manažér sa v ideálnom prípade snaží, aby pre svojich zamestnancov získal a urobil to najlepšie. Venuje sa ich rastu, rozvoju, snaží sa zabezpečiť aby každý zamestnanec na svojej pozícii dosiahol maximálne naplnenie svojho potenciálu. A to môže robiť napr. pomocou školení, e-learningom, koučingom alebo mentoringom.

Mentoring patrí medzi individuálne rozvojové nástroje. Medzi jeho hlavné prednosti patrí predovšetkým efektivita a individuálny prístup. Netreba tiež zabúdať na rýchly presun naučených poznatkoch do praxe.

Mentoring má štandardné uplatnenie predovšetkým pri práci so stredným a vyšším managementom, kde si manažéri pochvaľujú jeho efektívnosť a zacielenosť. Na rozdiel od klasických rozvojových nástrojov sa mentorovaný môže venovať len tomu, čo je pre neho dôležité a kľúčové. Vďaka tomu je možné v mentoringovom vzťahu urobiť veľmi výrazný pokrok za relatívne krátky čas.

Mentoring by preto mal mať svoje pevné miesto v manažérskych nástrojoch a manažér by sa ho nemal báť použiť.

 

Osnova kurzu

1. Úvod do kurzu FREE 00:00:00
2. Čo je mentoring FREE 00:00:00
3. Pravidlá funkčného mentoringového vzťahu 00:00:00
4. Mentoringový kontrakt 00:00:00
5. Zodpovednosti mentora 00:00:00
6. Zodpovednosti mentorovaného 00:00:00
7. Kto sa môže stať mentorom 00:00:00
8. Čas a miesto mentoringového stretnutia 00:00:00
9. Ciele a téma mentoringového sedenia 00:00:00
10. Ako často a ako dlho sa stretávať v mentoringu 00:00:00
11. Ako by sa mal mentorovaný pripraviť na sedenie 00:00:00
12. Ako vyhodnocovať kvalitu mentoringového stretnutia 00:00:00
13. Vyhodnotenie a evidencia mentoringového stretnutia 00:00:00
  • Price Options +
  • 10 years, 1 month
11 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
111
Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
158
Aká téma vás zaujíma?