Prihlásiť sa

Mentoring patrí medzi individuálne rozvojové nástroje. Medzi jeho hlavné prednosti patrí predovšetkým efektivita a individuálny prístup. Netreba tiež zabúdať na rýchly presun naučených poznatkoch do praxe.

Mentoring má štandardne uplatnenie predovšetkým pri práci so stredným a vyšším managementom, kde si manažéri pochvaľujú jeho efektívnosť a zacielenosť. Na rozdiel od klasických rozvojových nástrojov sa mentorovaný môže venovať len tomu, čo je pre neho dôležité a kľúčové.

Osnova kurzu

1. Úvod do kurzu ZADARMO 00:00:00
2. Čo je mentoring ZADARMO 00:00:00
3. Pravidlá funkčného mentoringového vzťahu 00:00:00
4. Mentoringový kontrakt 00:00:00
5. Zodpovednosti mentora 00:00:00
6. Zodpovednosti mentorovaného 00:00:00
8. Mentoring seniorného zamestnanca 00:00:00
9. Kto sa môže stať mentorom 00:00:00
10. Čas a miesto mentoringového stretnutia 00:00:00
11. Ciele a téma mentoringového sedenia 00:00:00
12. Ako často a ako dlho sa stretávať v mentoringu 00:00:00
13. Ako by sa mal mentorovaný pripraviť na sedenie 00:00:00
14. Ako vyhodnocovať kvalitu mentoringového stretnutia 00:00:00
15. Vyhodnotenie a evidencia mentoringového stretnutia 00:00:00

Prečo študovať

Dozvieš sa, čo je to mentoring a kde sa dá využiť v osobnom alebo profesijnom raste. Dozvieš sa, ako sa pripraviť na mentoringové sedenie aj ako byť dobrým mentorom alebo mentees. Mentoring je veľmi efektívny rozvojový nástroj a z jeho poznania sa dá profitovať na oboch stranách. Či už ako mentor, alebo mentorovaný.

Čo získaš

  • certifikát o absolvovaní
  • možnosť konzultovať obsah kurzu s ostatnými, prípade s lektorom kurzu
  • 15 video lekcií o mentoringu
CHCEM TENTO KURZ
  • Price Options +
  • 10 roky, 1 mesiac
1 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI