• Žiadne produkty v košíku.

HR partneri a HR biznis konzultanti sú často spojovníkom medzi manažérmi a HR oddelením. Pomáhajú im s náborom a onboardingom zamestnancov. A taktiež im pomáhajú s návrhom rozličných vzdelávacích aktivít pre ich zamestnancov. Tento video kurz má za účel pomôcť HR partnerom, aby mali povedomie, o čo všetko súvisí s navrhovaním a realizovaním rozličných vzdelávacích a rozvojových aktivít.

Osnova kurzu

1.Cieľ a účel kurzu Formy a metódy vzdelávania FREE 00:00:00
2. Základné delenie rozvojových aktivít 00:00:00
3. Čo sa čím rozvíja 00:00:00
4. Základný problém rozvojových aktivít 00:00:00
5. Základný proces určenia vhodnej aktivity 00:00:00
6. Časové náročnosti jednotlivých aktivít 00:00:00
7. Čo by ste čím rozvíjali a prečo? 00:00:00
8. Prípadová štúdia 1 a 2 00:00:00
9. Nástroj pre diagnostiku rozvojových oblastí 00:00:00
  • Price Options +
  • 10 years, 1 month
2 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
111
Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
158
Aká téma vás zaujíma?