• Žiadne produkty v košíku.

Delegovanie patrí medzi základné manažérske nástroje. Manažérovi dokáže zvýšiť jeho efektivitu, uvoľniť mu ruky na strategické riadenie. Jeho ľudom delegovaním úloh dáva na vedomie, že im verí, má voči nim dôveru a nemá strach zveriť im časť jeho riadiacich kompetencií. Veľmi veľa manažérov práve kvôli svojmu egu však delegovať nechce alebo nevie a tak časom končia pod náporom dennej operatívy a neostáva im čas na dôležité veci v riadení tímu alebo firmy. A, ver mi, nechceš byť takým manažérom.

Osnova kurzu

1. Úvod do kurzu FREE 00:00:00
2. Čo je delegovanie a prečo je dobré 00:00:00
3. Kedy treba pristúpiť k delegovaniu 00:00:00
4. Prečo manažéri nedelegujú častejšie 00:00:00
5. Princípy a zásady delegovania: Čo delegovať a čo nedelegovať 00:00:00
6. Ako postupovať pri delegovaní 00:00:00
7. Komu delegovať 00:00:00
8. Čo delegovať FREE 00:00:00
  • Price Options +
  • 10 years, 1 month
1 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
    111
    Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
    158
    Aká téma vás zaujíma?