• Žiadne produkty v košíku.

Ľudia nemajú radi porady. Majú pocit, že na nich strácajú čas, že sa nikam nedopracujú, že závery z porady sa nikdy nepreklopia do reality. A preto odchádzajú sklamaní.

Ale dobrá porada má aj motivačný efekt. Ba čo viac, môže priniesť množstvo nových nápadov, môže priniesť prečistenie vzťahov v tíme a môže celý tím alebo účastníkov porady posunúť dopredu. Dobrá porada je kľúčovým manažérskym nástrojom, ktorý pomáha informovať  a tým udržiava celý tím alebo aj firmu v aktuálnom stave.

A stačí tak málo aby sa porada zvrhla na premárnený čas a otrávených účastníkov. Aby sa vám niečo také nestalo, pripravili sme pre vás zopár odporúčaní, aby vaše porady splnili svoj cieľ a účel.

Osnova kurzu

Úvod do kurzu FREE 00:00:00
Jasne určiť cieľ a účel porady 00:00:00
Druhy porád 00:00:00
Je porada tým správnym nástrojom? 00:00:00
Zapojte účastníkov 00:00:00
Definujte cieľ pre ostatných 00:00:00
Akčný plán a vyhodnotenie porady 00:00:00
Príprava na poradu 00:00:00
Vhodný čas na poradu 00:00:00
  • Price Options +
  • 10 years, 1 month
1 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
    111
    Čo by bolo pre vás zaujímavejšie?
    158
    Aká téma vás zaujíma?